PGB Administratie


PGB Administratie

Posal bied u graag de helpende hand bij de aanvraag -en onderhoud van uw PGB administratie!

Het aanvragen en onderhouden van een persoons gebonden budget vergt vaak veel van een mens. Administratieve handelingen die er u helemaal niet bij bij kunt gebruiken. Daarom helpen wij u graag met onze ervaren pgd ondersteuner van Posal.nl

Door de vele wetten en regels van de rijksoverheid die hiermee gemoeid zijn is het aanvragen en onderhouden van een pgb administratie een enorme opgave. Maar wel erg belangrijk als je ermee te maken krijgt. Op deze pagina leest u enkele regels van de rijksoverheid met voorwaarden waar de ‘aanvrager’ en een pgb administratie onder andere aan moet voldoen.

Bij het lezen hiervan bekruipt bij menigeen de angst van onvermogen. Dit kan en mag NIET de bedoeling zijn! Daarom bied Posal hulp én begeleiding bij een PGB aanvraag -en onderhoud van uw PGB administratie!

Welke verplichtingen en vaardigheden horen bij een persoonsgebonden budget (pgb)?

Om een pgb te beheren moet u “PGB-Vaardig” zijn. Maar wat betekend dat nou eigenlijk?

Als u een pgb administratie gaat bijhouden zult u goede afspraken moeten maken met uw zorgverlener(s) Dit betekent onder andere dat u weet welke zorg u nodig heeft. De pgb-verstrekker (bijvoorbeeld de gemeente) controleert of u pgb-vaardig bent. Dit voorkomt dat u in de problemen komt. Bijvoorbeeld omdat u niet weet welke zorg u nodig heeft. En hierdoor niet de juiste zorg inkoopt. Met de ervaren PGB-administrator van Posal helpen en begeleiden wij u in de juiste aanvraag en contacten met de diverse zorgverleners.

Met een pgb koopt u zorg zelf in. Hiervoor neemt u zorgverleners in dienst. Dat betekend dat u zelf passende zorgverleners zult moeten vinden en kiezen. U legt de afspraken die u met uw zorgverleners maakt, vast in zorgovereenkomsten.

De Sociale Verzekeringsbank voert wetten en regelingen in de sociale zekerheid en zorg uit, zoals het PGB. Posal helpt u graag bij het maken én het onderhouden van een zorgovereenkomst! Wij hebben de nodige ervaring om contacten te leggen met bijvoorbeeld het SVB en de diverse zorgaanbieders.

Zorgverleners aansturen

U stuurt uw zorgverlener aan en declareert de gewerkte uren van uw zorgverlener bij de SVB.

Als uw zorgverlener ziek is, meldt u dit ook bij de SVB. Ook regelt u zelf vervanging als de zorgverlener ziek is of vakantie heeft. U controleert of alles volgens afspraak verloopt. Bijvoorbeeld of de zorgverlener het aantal afgesproken uren werkt. En of de zorg die u krijgt goed is. Dit moet u zelf kunnen beoordelen. Hierin kan de PGB-administrator van Posal u een goede begeleiding in bieden.

Administratie bijhouden

U moet een overzichtelijke pgb-administratie bijhouden. Zo houdt u overzicht, bijvoorbeeld over afspraken en betalingen. Ook kunt u eenvoudig terugvinden hoe u uw budget heeft besteed,
Dit is belangrijk, want als u zorgt of hulp ontvangt via een pgb, krijgt u te maken met verschillende regels, geldzaken en personeelszaken.

Een overzichtelijke administratie is niet alleen handig voor uzelf, maar ook nodig als de pgb-verstrekker daarom vraagt. U moet de administratie 5 jaar bewaren.

SVB kan uw salarisadministratie doen

De SVB kan de salarisadministratie voor u doen. Dan betaalt de SVB de belasting en premies over het loon van uw zorgverlener aan de Belastingdienst. Uw zorgverlener krijgt dan een nettoloon uitbetaald. Ook als de SVB de salarisadministratie voor u bij houdt, moet u alsnog altijd zelf een administratie bij houden! U kunt uw pgb administratie veel makkelijker laten bijhouden met hulp en begeleiding van Posal.nl

Controleer met de lijst met 10 punten of u pgb-vaardig bent:

KLIK HIER voor het formulier “Checken 10 punten PGB-Vaardigheid”

Toelichting PGB-vaardigheid:

Een goed overzicht van uw eigen situatie houden.
Weten welke regels er horen bij een pgb.
Een overzichtelijke pgb-administratie bijhouden.
Communiceren met de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor, de SVB en zorgverleners.
Zelfstandig handelen en zelf voor zorgverleners kiezen.
Zelf afspraken maken en deze afspraken bijhouden. En u hier aan houden.
Beoordelen of de zorg uit het pgb bij u past.
Zelf de zorg regelen met 1 of meer zorgverleners.
Zorgen dat de zorgverleners die voor u werken weten wat ze moeten doen.
Weten wat u moet doen als werkgever of opdrachtgever van een zorgverlener.

Zoals u hierboven kunt lezen vergt het aanvragen en bijhouden van een pgb administratie nogal wat van u. Administratieve handelingen die u misschien wel helemaal niet bij uw dagelijkse bezigheden erbij kunt hebben. Daarom kan het voor u een opluchting zijn dat u dit samen kunt doen met onze ervaren pgd ondersteuner van Posal.nl

Maak het u zelf gemakkelijk en neem gerust contact met ons op!